• Úvodní stránka
 • Mapa stránek
 • Kontaktní info
 • Měření termokamerou

  Termovizní měření budov a obvodových plášťů

  Termovizní kamera FLUKE

  Vážení zákazníci,

  termínů pro objektivní termografii - měření termokamerou - není mnoho (minimální rozdíl teplot 20 °C), a proto neváhejte a objednejte si diagnostiku včas.

  Poskytujeme nezávislé termovizní měření pro objekty, zařízení a technologie. Používáme moderní přístroje jednoho z největších výrobců měřící techniky společnosti FLUKE.

  Mám zájem o měření termokamerou

  • Zkontrolujeme Váš objekt pomocí TERMOVIZE - měření úniku tepla termokamerou. Moderní metodou Vám poskytneme velmi cenné informace o kvalitě Vašeho objektu z tepelně-technického hlediska.
  • Spočítáme tepelnou ztrátu a navrhneme optimální řešení zateplení vašeho objektu.
  • Odhalíme a lokalizujeme tepelné mosty, špatnou tepelnou izolaci obvodového nebo střešního pláště. Zjistíme kvalitu provedených prací na zateplení po rekonstrukci nebo před kolaudací.
  • Provedeme kompletní energetický audit budov a zařízení včetně energetické certifikace budov.
  • Pomůžeme Vám s opatřeními, která zamezí nadbytečným únikům tepla a tím přispějí ke snížení nákladů na vytápění.

  Ukázka měření termovizí BrnoMěření úniku tepla BrnoMěření termokamerou BrnoMěření termokamerou BrnoMěření termovizí u vchodových dveříTermovizní měření horní části okenTermovizní měření Brno

  Termovize - časté otázky

  Co je to termokamera?

  Termokamera by se dala přirovnat k "obyčejnému" digitálnímu fotoaparátu. Na rozdíl od něj umí termovize kromě viditelného světla (vlnová délka 450 nm - 750 nm) snímat také infračervené záření (IR-A 7 μm - 14 μm). Na základě informace o množství emitovaného infračerveného záření, termovize automaticky dopočítává teplotu povrchu snímaných materiálů. Tento výpočet je zatížen jistou chybou, protože infračervené záření vyzářené předmětem do okolního prostředí bohužel neodpovídá přesně emisi tepelné energie. Nicméně při běžných teplotách jsou u většiny materiálů absolutní teploty naměřené termokamerou poměrně přesné.

  I tak je třeba zdůraznit, že primárním účelem termokamery není měření teplot, ale zobrazit rozložení tepelného pole. Jinými slovy nejde ani tak o to, jaká je teplota v bodech A a B, ale o to, jak se teplota v bodě A liší od teploty v bodě B.

  Poradí si termovize se všemi materiály?

  Každý materiál, jehož teplota je vyšší než 0 K, emituje infračervené záření. Intenzita vyzařovaného infračerveného záření však záleží na emisivitě měřeného materiálu. Platí, že co materiál, jeho barva, povrchová úprava a teplota, to jiná emisivita. Levnější termokamery mají napevno nastavený koeficient emisivity na ε = 0,95. Tato hodnota je ve většině případů dobrou aproximací, ale zejména pro nelakované kovy a ostatní materiály s lesklými povrchy může dávat dost nepřesné hodnoty (např. platina ε ≈ 0,05). Proto lepší termovize umožňují korekci emisivity podle snímaného materiálu.

  Je na operátorovi termovize, aby byl schopen posoudit spolehlivost termovizního měření a zdroje možných problémů. Námi používaná termokamera samozřejmě umožňuje nastavení koeficientu emisivity pro jednotlivé materiály. Korekci emisivity ve většině případů provádíme na základě hodnot naměřených profesionálním povrchovým teploměrem.

  Co může termovizní měření odhalit?

  Termovize zobrazuje rozložení tepelného pole povrchu snímaného tělesa. Abnormality a odchylky od očekávaných hodnot mohou signalizovat:

  • Zvýšené tření nebo namáhání materiálů
  • Zvýšený elektrický odpor / elektrický zkrat
  • Tepelný most
  • Netěsnost materiálů, nedostatečnou izolaci
  • Nehomogenitu materiálu (např. vyšší vlhkost)

  Změny v tepelném poli však může způsobit také chyba měření. Proto je důležitá zkušenost a znalosti operátora. Pravý důvod abnormalit však musí posoudit znalec v oboru. Například operátor zjistí tepelný únik krovem. Je však na stavebním inženýrovi, aby odhalil pravý zdroj problému a navrhl případná opatření (včetně posouzení finanční stránky).

  Kdy se vyplatí měření termokamerou?

  Vždy když je třeba znát rozložení tepelného pole. Termokamera má navíc všechny výhody bezdotykového měření:

  • Měřený objekt není nijak ovlivněn ani kontaminován
  • Měření je rychlé a výsledek je okamžitě vidět
  • Je možné měřit pohybující se a rotující předměty
  • Měření je bezpečné, lze měřit i předměty pod elektrickým napětím, vzdálené nebo těžko dostupné
  • Měření je doložitelné a nezávislé

  Stavíte nový, nebo rekonstruujete starší dům? Nezdá se Vám kvalita odvedené práce? Vaše námitky přechází stavební firma mávnutím ruky? Pukud budete mít termosnímky s naměřenými teplotami, které odporují stavebním normám, budete mít v ruce také argument.

  Řídí se termovize budov nějakými pravidly?

  Ano, existuje česká technická norma ČSN EN 13187. Bohužel dle zákona č. 22/1997 Sb. je šíření - byť jen částí - této normy jeho porušením. Vzásadě tato norma pouze určuje, jak snímat teplotu IR zařízením a jak má vypadat protokol o IR zkoušce. Námi používaná termokamera bez problémů splňuje stanovená kritéria.

  Rychlý kontakt

  Jana Vintrlíková
  Vídeňská 264/120b
  619 00  Brno
  Mob.: +420 702 096 478
  info@lpstaving.cz

  další kontakty

  Novinky

  Zahájení stavby vily v Ladné u Břeclavi

  17. 8. 2015 jsme zahájili výstavbu vily v Ladné u Břeclavi. Autorkou projektu je Ing. arch. Helena Paz.

  Detail zprávy

  Dokončení stavby „Zateplení Městského kulturního střediska Tišnov“

  Dne 8. 7. 2015 byla dokončena stavba „Zateplení veřejných budov v majetku města Tišnova“ část III - „Zateplení Městského kulturního střediska Tišnov“.

  Detail zprávy

  Archiv zpráv