• Úvodní stránka
 • Mapa stránek
 • Reference
 • Kariéra
 • Kontakt
 • Zateplování fasád

  1. Možnost volby parametrů konstrukce zateplované stěny

  1-obrKaždý investor uvítá možnost rozhodnout o vlastnostech budoucí, zejména obvodové, stěny. Jedná se především o úrovni její tepelné izolace, pevnosti a únosnosti, akustických parametrech apod. Při použití sendvičové zateplené konstrukce je pouze na volbě investora, který ve spolupráci s projektantem rozhodne o izolačních parametrech stěny a budoucích provozních nákladech stavby. Volba izolačních vlastností stěny není prakticky omezena, dnes se běžně provádějí stěny s tloušťkou tepelné izolace 10, 15 i 20 cm.

  Nedávná minulost nás přesvědčila, že věřit „zaručeným" poznatkům, že je hloupost zateplovat silnější deskou než „pětkou", se rozhodně nevyplatí. V tomto duchu se před časem vyskytly zprávy, že stěny s lepším tepelným odporem než 2,0 m2K/W nemají smysl. Podobné nesmysly smetly ze stolu postupné deregulace elektřiny a plynu. Ti, již zateplovali „pětkou", si dnes často říkají, „že jsem si pět tisíc nepřiplatil a nezateplil alespoň „desítkou". Alespoň někteří se již ponaučili: pro dům o ploše fasády 120 m2 stojí zvýšení tloušťky tepelné izolace o 50 mm cca 7 000,- Kč. Ostatní náklady na zateplení jsou konstantní a tak se jedná o 7 tisícovek velmi dobře investovaných pro budoucnost.

  Další velkou skupinou zateplených staveb jsou nízkoenergetické a pasivní budovy. Také v ČR se stávají tyto stavby s minimálními provozními náklady stále žádanější a rozšířenější. Fasádní tepelně izolační desky u těchto staveb dosahují tloušťky větší než 20 cm.

   

  Obr. 3: Příklad zateplené masivní stěny s deskami GreyWall 033 celkové tloušťky 400 mm s tepelným odporem R = 8,1 m2.K/W, tj. součinitel prostupu tepla U = 0,121 W/(m2.K). V kombinaci s trojitým zasklením se jedná o stěnovou konstrukci vhodnou pro nízkoenergetické a pasivní domy.

   

   

  Literatura a zdroje:

  [1] Svoboda, Zbyněk: Tepelně technické posouzení – vybrané skladby zděných konstrukcí, posouzení z hlediska požadavků ČSN 730540-2, zpracováno IV/2006 pro objednatele Rigips, s.r.o.

  [2] Dudák, Marek: KMB SENDWIX - kouzlo tepelné akumulace, Stavebnictví a interiér č. 4/2006, str. 18.

  [3] Řehánek, J.: Tepelná akumulace budov, ČKAIT, Praha 2002.

  [4] Kučera, P.: Tepelný odpor a tepelná jímavost cihelného zdiva, příspěvek ve sborníku z celostátní odborné konference Zděné objekty v Hradci Králové, 23. - 24. května 2006, str. 21, vydal René Růžička - Stavokonzult, 2006.

  [5] Hejhálek, J.: Setrvačnost vnitřní povrchové teploty obvodových konstrukcí, Stavebnictví a interiér 2/2001, str. 56.

  [6] Hejhálek, J.: NEOPOR. Nová generace tepelné izolace, , Stavebnictví a interiér 9/2005, str. 42.

  [7] Šafránek, J.: Izolační praxe 6 - Snižování energetické náročnosti staveb, vydalo Sdružení EPS

  [8] www.stavebnictvi3000.cz

  Rychlý kontakt

  Iva Pokorná
  Vídeňská 264/120b
  619 00  Brno
  Mob.: +420 777 620 077
  info@lpstaving.cz

  další kontakty

  Nová zelená úsporám 2014

  Zpracujeme Vám kompletní žádost o dotaci včetně projektové dokumentace a energetického posudku.

  Více o programu

  Novinky

  Podnikatelský park v Kuřimi

  V Kuřimi byla v květnu 2017 zahájena výstavba podnikatelského parku SmartZone, který nabídne přibližně 10 000 m2 pronajímatelných ploch. Naše firma LP staving zde provádí technický dozor investora.  

  Detail zprávy

  LP staving na portálu Bydlení iDNES.cz

  Rodinný dům, na jehož rekonstrukci jsme se v roce 2016 podíleli, se právě objevil na portálu Bydlení iDNES.cz. V článku pojednávajícím o zdařilé rekonstrukci historického domu ze 30. let, který najdete na ulici Berkova v klidné části města Brna, jsme zmíněni jako hlavní dodavatel stavby.

  Detail zprávy

  Archiv zpráv