Novinky

Spolupracujeme na přeložce kanalizačního výtlaku

S našim dlouhodobým partnerem Dopravní stavby Brno s.r.o. spolupracujeme na přeložce kanalizačního výtlaku z čerpací stanice Kamenolom na čističku odpadních vod Blansko.

Vídeňská 264/120b
619 00 Brno
Nahoru