Technický dozor

Technický dozor představuje důležitý článek stavební realizace vašeho investičního záměru. Zajistí, aby byl průběh vaší stavby v souladu s požadavky, termíny a technologickými postupy, postará se o kontrolu vedení stavebního deníku a dohlédne na předání stavby.

Zkušený technický dozor je zárukou kvalitního provedení díla, minima budoucích reklamací i možné úspory nákladů v době realizace. Využívají ho nejen profesionální developeři, ale i jednorázoví investoři nebo stavebníci při výstavbě rodinných domů.

Nahoru