Projektové řízení

Developerům, generálním dodavatelům staveb i soukromým investorům nabízíme projektové řízení staveb = odborné vedení stavebních zakázek. Tuto spolupráci vždy přizpůsobujeme konkrétnímu stavebnímu projektu.

Projektový manažer (stavbyvedoucí) vám může zajistit:

  • vedení stavby kompetentní osobou
  • garanci plnění podmínek stavebního povolení a BOZP
  • výběrová řízení subdodavatelů ve spolupráci s objednavatelem
  • jednání se zástupci investora, stavebním úřadem a orgány státní správy
  • dokladovou část pro úspěšnou kolaudaci
Nahoru