• Úvodní stránka
 • Mapa stránek
 • Reference
 • Kariéra
 • Kontakt
 • Termokamera

  Měření úniku tepla termokamerou - termovize

  Kromě projekčních a stavebních prací nabízíme také termovizní měření budov a obvodových plášťů neboli měření úniku tepla termokamerou. Pomocí moderních přístrojů značky FLUKE měříme a analyzujeme infračervené záření (IR) vyzařované různými objekty - budovami, zařízeními nebo technologiemi. Jelikož termínů pro objektivní termografii není mnoho (minimální rozdíl teplot je 20 °C), doporučujeme objednat si diagnostiku včas:

  Mám zájem o termovizi

  Pokud si objednáte termovizi od LP staving, můžete se spolehnout na nezávislé měření:
  • Poskytneme Vám velmi cenné informace o tepelně-technické kvalitě Vašeho objektu.
  • Spočítáme tepelnou ztrátu a navrhneme optimální řešení zateplení Vašeho objektu.
  • Odhalíme a lokalizujeme tepelné mosty a špatnou tepelnou izolaci obvodového a střešního pláště. Zjistíme kvalitu provedených prací na zateplení po rekonstrukci nebo před kolaudací.
  • Provedeme kompletní energetický audit včetně energetické certifikace budov.
  • Pomůžeme Vám s opatřeními, která zamezí nadbytečným únikům tepla a tím přispějí ke snížení nákladů na vytápění.

  Ukázka měření termovizí BrnoMěření úniku tepla BrnoMěření termokamerou BrnoMěření termovizí u vchodových dveříTermovizní měření horní části okenTermovizní měření Brno

  Termovize - časté otázky

  Co je to termokamera?

  Termokamera by se dala přirovnat k "obyčejnému" digitálnímu fotoaparátu. Na rozdíl od něj ale snímá kromě viditelného světla (vlnová délka 450 nm - 750 nm) také infračervené záření (7 μm - 14 μm). Na základě informace o množství emitovaného infračerveného záření potom automaticky dopočítá teplotu povrchu snímaných materiálů.

  Ačkoli infračervené záření vyzářené do okolního prostředí neodpovídá přesně emisi tepelné energie, při běžných teplotách jsou u většiny materiálů absolutní teploty naměřené termokamerou poměrně přesné. I tak je ale třeba zdůraznit, že primárním účelem termokamery není měření teplot, ale zobrazení rozložení tepelného pole. Jinými slovy nejde ani tak o to, jaká je teplota v bodech A a B, ale o to, jak se teplota v bodě A liší od teploty v bodě B.

  Poradí si termovize se všemi materiály?

  Každý materiál, jehož teplota je vyšší než 0 K, emituje infračervené záření. Intenzita vyzařovaného infračerveného záření však záleží na emisivitě měřeného materiálu. Platí, že co materiál a jeho barva, povrchová úprava a teplota, to jiná emisivita. Levnější termokamery mají napevno nastavený koeficient emisivity na ε = 0,95. Tato hodnota je ve většině případů dobrou aproximací, ale zejména pro nelakované kovy a materiály s lesklými povrchy může dávat nepřesné hodnoty (např. platina ε ≈ 0,05). Lepší termovize proto umožňují korekci emisivity podle snímaného materiálu.

  Je na operátorovi termovize, aby byl schopen posoudit spolehlivost termovizního měření a zdroje možných problémů. Námi používaná termokamera samozřejmě umožňuje nastavení koeficientu emisivity pro jednotlivé materiály. Korekci emisivity ve většině případů provádíme na základě hodnot naměřených profesionálním povrchovým teploměrem.

  Co může termovizní měření odhalit?

  Termovize zobrazuje rozložení tepelného pole povrchu snímaného tělesa. Abnormality a odchylky od očekávaných hodnot mohou signalizovat:

  • Zvýšené tření nebo namáhání materiálů
  • Zvýšený elektrický odpor / elektrický zkrat
  • Tepelný most
  • Netěsnost materiálů, nedostatečnou izolaci
  • Nehomogenitu materiálu (např. vyšší vlhkost)

  Změny v tepelném poli může způsobit také chyba měření. Proto je důležitá zkušenost a znalosti operátora. Pravý důvod abnormalit však musí posoudit znalec v oboru - zatímco operátor například zjistí tepelný únik krovem, stavební inženýr musí odhalit pravý zdroj problému a navrhnout případná opatření (včetně posouzení finanční stránky).

  Kdy se vyplatí měření termokamerou?

  Vždy, když je třeba znát rozložení tepelného pole. Termokamera má navíc všechny výhody bezdotykového měření:

  • Měřený objekt není nijak ovlivněn ani kontaminován.
  • Měření je rychlé a výsledek je okamžitě vidět.
  • Lze měřit i pohybující se a rotující předměty.
  • Lze bezpečně měřit i předměty pod elektrickým napětím, vzdálené nebo těžko dostupné.
  • Měření je doložitelné a nezávislé.

  Stavíte nový, nebo rekonstruujete starší dům? Nezdá se Vám kvalita odvedené práce? Vaše námitky přechází stavební firma mávnutím ruky? Pukud budete mít termosnímky s naměřenými teplotami, které odporují stavebním normám, budete mít v ruce také argument.

  Řídí se termovize budov nějakými pravidly?

  Ano, existuje česká technická norma ČSN EN 13187. Bohužel dle zákona č. 22/1997 Sb. je šíření - byť jen částí - této normy jeho porušením. V zásadě tato norma pouze určuje, jak snímat teplotu IR zařízením a jak má vypadat protokol o IR zkoušce. Námi používaná termokamera bez problémů splňuje stanovená kritéria.

  Rychlý kontakt

  Iva Pokorná
  Vídeňská 264/120b
  619 00  Brno
  Mob.: +420 777 620 077
  info@lpstaving.cz

  další kontakty

  Novinky

  Podnikatelský park v Kuřimi

  V Kuřimi byla v květnu 2017 zahájena výstavba podnikatelského parku SmartZone, který nabídne přibližně 10 000 m2 pronajímatelných ploch. Naše firma LP staving zde provádí technický dozor investora.  

  Detail zprávy

  LP staving na portálu Bydlení iDNES.cz

  Rodinný dům, na jehož rekonstrukci jsme se v roce 2016 podíleli, se právě objevil na portálu Bydlení iDNES.cz. V článku pojednávajícím o zdařilé rekonstrukci historického domu ze 30. let, který najdete na ulici Berkova v klidné části města Brna, jsme zmíněni jako hlavní dodavatel stavby.

  Detail zprávy

  Archiv zpráv